red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

responsibly-made-logo

* Naši izdelki so izdelani v obratih družbe Colgate-Palmolive, kjer si prizadevamo za energetsko varčnost, učinkovito rabo vode, proizvodnjo brez odpadkov in nesreč pri delu ter spoštovanje etičnih delovnih praks.

Okoljsko upravljanje

Pri izdelovanju in trženju naših izdelkov ter vodenju naših obratov smo zavezani k spoštovanju vseh veljavnih okoljskih pravil in predpisov, pri čemer standarde pogosto tudi presegamo. V družbi Colgate je okoljska ozaveščenost določena s strogimi standardi: v vseh naših obratih je vzpostavljen sistem okoljskega upravljanja, ki pokriva širok razpon kategorij od energetske učinkovitosti, podnebja in upravljanja voda do ravnanja z odpadki.

responsibly-made-products-img1

 Ključni poudarki

  Varnost in zdravje na delovnem mestu

  Zaposleni v družbi Colgate-Palmolive po vsem svetu so zavezani k ohranjanju trdne kulture varnosti ter zdravih in varnih delovnih pogojev, pri čemer si prizadevamo za popolno odpravo nesreč na delovnem mestu.

  responsibly-made-products-img2

  Ključni poudarki

   Delovne prakse

   Družba Colgate-Palmolive si že dolgo prizadeva za spoštovanje človekovih pravic in pravic delavcev po vsem svetu ter podpira Splošno deklaracijo OZN o človekovih pravicah in Temeljne delovne standarde Mednarodne organizacije dela (ILO). V družbi Colgate-Palmolive sodelujemo le s poslovnimi partnerji z isto stopnjo zavezanosti spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imajo podjetja pri spoštovanju pravic delavcev, ter pomembnosti spoštovanja splošnih človekovih pravic s strani vseh deležnikov.

   responsibly-made-products-img3

   Ključni poudarki

    Partnerstvo in priznavanje

    Pomemben element prizadevanja družbe Colgate-Palmolive za odgovorno proizvodnjo je naše angažiranje in sodelovanje z zunanjimi partnerji, ki dopolnjuje naše močne notranje kapacitete in omogoča neodvisna zunanja zagotovila.

    Ključni poudarki

    science-based-targets-logo
     leed-logo
      true-zero-logo
       national-safety-council-proud-member-logo
        energy-star-award-2021-logo
          acgih-logo
           orc-hse-logo
            unglobal-compact-we-support-logo

             *Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

             “LEED“ in drugi logotipi in blagovne znamke so last Ameriškega združenja za trajnostno gradnjo (USGBC) in jih uporabljamo z njihovim dovoljenjem.