red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

Odgovorno proizvedeni izdelki

responsibly-made-logo

* Naši izdelki so izdelani v obratih družbe Colgate-Palmolive, kjer si prizadevamo za energetsko varčnost, učinkovito rabo vode, proizvodnjo brez odpadkov in nesreč pri delu ter spoštovanje etičnih delovnih praks.

Okoljsko upravljanje

Pri izdelovanju in trženju naših izdelkov ter vodenju naših obratov smo zavezani k spoštovanju vseh veljavnih okoljskih pravil in predpisov, pri čemer standarde pogosto tudi presegamo. V družbi Colgate je okoljska ozaveščenost določena s strogimi standardi: v vseh naših obratih je vzpostavljen sistem okoljskega upravljanja, ki pokriva širok razpon kategorij od energetske učinkovitosti, podnebja in upravljanja voda do ravnanja z odpadki.

responsibly-made-products-img1

 Ključni poudarki

 • V povprečju vsakih 3–5 let v vseh proizvodnih obratih družbe izvedemo obsežno okoljsko revizijo, s katero zagotovimo spoštovanje okoljskih standardov. Poleg tega izvajamo vsakodnevne inšpekcijske preglede na področju okolja, zdravja in varnosti (EHS) ter obsežne letne samoocene za lažje zagotavljanje stalne skladnosti.
 • S programom „5 % za planet“ si v družbi Colgate-Palmolive prizadevamo 5 % letnega proračuna vsakega obrata vložiti v projekte za zmanjšanje porabe energije in vode ter količine odpadkov.
 • V obdobju 2002–2018 smo v vseh obratih družbe Colgate-Palmolive zmanjšali:
  • porabo energije za 31,8 %,
  • emisije toplogrednih plinov v absolutnih vrednostih za 29,7 %,
  • porabo vode za 45,8 %,
  • količino odpadkov na odlagališčih za 41,3 % (izhodiščno leto je 2010).

Varnost in zdravje na delovnem mestu

Zaposleni v družbi Colgate-Palmolive po vsem svetu so zavezani k ohranjanju trdne kulture varnosti ter zdravih in varnih delovnih pogojev, pri čemer si prizadevamo za popolno odpravo nesreč na delovnem mestu.

responsibly-made-products-img2

Ključni poudarki

 • V povprečju vsakih 3–5 let v vseh proizvodnih obratih družbe izvedemo obsežno revizijo zdravja in varnosti na delovnem mestu, s čimer zagotovimo spoštovanje standardov zdravja in varnosti. Poleg tega izvajamo vsakodnevne inšpekcijske preglede na področju okolja, zdravja in varnosti (EHS) ter obsežne letne samoocene za lažje zagotavljanje stalne skladnosti.
 • Družba Colgate-Palmolive je s svojo varnostno učinkovitostjo v letu 2018 postavila nove standarde. Zmanjšali sta se tako skupna zabeležena stopnja kot stopnja izgubljenih delovnih dni zaradi nesreč (za 0,22 oziroma 0,06 odstotka), poleg tega pa smo zabeležili najmanjše število delovnih nezgod v enem koledarskem letu, odkar smo pred 25 leti začeli spremljati te podatke.
 • Družba Colgate-Palmolive si kot članica Ameriške konference vladnih industrijskih higienikov (ACGIH) prizadeva za globalno uveljavitev standardov na področju izpostavljenosti zaposlenih. S tem zagotavljamo, da so naši zaposleni zaščiteni tudi na področjih brez uveljavljenih lokalnih predpisov glede izpostavljenosti zaposlenih.
 • Da bi zmanjšali število resnih nesreč in nezgod, ki lahko resno prizadenejo naše zaposlene, smo sprejeli večletni program, v katerem se osredotočamo na kritična varnostna tveganja v naših obratih po vsem svetu.

Delovne prakse

Družba Colgate-Palmolive si že dolgo prizadeva za spoštovanje človekovih pravic in pravic delavcev po vsem svetu ter podpira Splošno deklaracijo OZN o človekovih pravicah in Temeljne delovne standarde Mednarodne organizacije dela (ILO). V družbi Colgate-Palmolive sodelujemo le s poslovnimi partnerji z isto stopnjo zavezanosti spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imajo podjetja pri spoštovanju pravic delavcev, ter pomembnosti spoštovanja splošnih človekovih pravic s strani vseh deležnikov.

responsibly-made-products-img3

Ključni poudarki

 • V družbi Colgate-Palmolive ni prisilnega dela, pri čemer si prizadevamo tudi za odpravo prisilnega dela v naši širši dobavni in vrednostni verigi. Verjamemo, da mora imeti vsak delavec pravico do svobodnega gibanja, da mora biti za svoje delo plačan in da ne sme biti prisiljen v delo ali v služenje za odplačilo dolga.
 • Za več informacij o strategijah spoštovanja človekovih pravic in upravljanja si oglejte Spoštovanje človekovih pravic in pravic delavcev družbe Colgate:Izjave o razkritju.

Partnerstvo in priznavanje

Pomemben element prizadevanja družbe Colgate-Palmolive za odgovorno proizvodnjo je naše angažiranje in sodelovanje z zunanjimi partnerji, ki dopolnjuje naše močne notranje kapacitete in omogoča neodvisna zunanja zagotovila.

Ključni poudarki

science-based-targets-logo
 • Znanstveno utemeljene klimatske cilje družbe Colgate-Palmolive glede proizvodnje je odobrila pobuda Znanstveno utemeljenih ciljev (Science Based Targets Initiative).
leed-logo
 • Družba Colgate-Palmolive je pri izgradnji vseh novih obratov zavezana k spoštovanju certifikatov Ameriškega združenja za trajnostno gradnjo (USGBC) in certifikata LEED (Vodilnost glede energetske in oblikovne zasnove). Do sedaj smo za izgradnjo obratov prejeli že 13 tovrstnih certifikatov.
true-zero-logo
 • Družba Colgate-Palmolive je pridobila certifikat TRUE Zero Waste GBCI za 16 obratov na 4 celinah. Od začetkov iniciative leta 2016 v ZDA smo kot prvo podjetje pridobili certifikat TRUE Zero Waste v Latinski Ameriki, Evropi, Indiji, na Kitajskem in v Vietnamu, kmalu pa ga bomo pridobili še v Afriki in Avstraliji.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Družba Colgate-Palmolive je članica ameriškega Nacionalnega sveta za varnost (National Safety Council) že od njegove ustanovitve leta 1913.
energy-star-award-2021-logo
 • Družba Colgate je bila leta 2019 že deveto leto zapored (2011–2019) imenovana ENERGY STAR Partner v programu Ameriške agencije za zaščito okolja (EPA).

 • Obrati družbe Colgate-Palmolive po vsem svetu so pridobili 74 priznanj Ameriške agencije za zaščito okolja (EPA) v okviru izziva za podjetja ENERGY STAR.
acgih-logo
 • Družba Colgate-Palmolive že vrsto let kot članica sodeluje pri strategijah ORCHSE, LLC in velja za eno najboljših podjetij.
orc-hse-logo
 • Družba Colgate-Palmolive je kot organizacija podpornica Ameriške konference vladnih industrijskih higienikov (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • V družbi Colgate-Palmolive podpiramo globalni dogovor Združenih narodov, svoje poslovanje in strategije pa si prizadevamo uskladiti s svojimi desetimi splošno sprejetimi načeli na področju človekovih pravic, dela, okolja in preprečevanja korupcije, pri čemer sprejemamo ukrepe v podporo ciljem ZN glede trajnostnega razvoja.

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

“LEED“ in drugi logotipi in blagovne znamke so last Ameriškega združenja za trajnostno gradnjo (USGBC) in jih uporabljamo z njihovim dovoljenjem.